Cijfers in beeld Chemie in Nederland

Hier vind je de cijfers van de chemische industrie in Nederland

Op dit moment is de chemische industrie in Nederland nog steeds een van de meest belangrijke sectoren. In 2018 waren er 44.000 banen in deze industrie en werd er een omzet gehaald van 50 miljard euro. De chemische industrie is dus van groot belang voor de export van Nederland. Op dit moment is de chemische industrie in Nederland qua omzet de vierde van Europa en de tiende wereldwijd. Een aantal feiten en cijfers:

  • Er zijn 400 bedrijven werkzaam in de chemische industrie in Nederland;
  • Deze essentiële industrie is jaarlijks goed voor 16% van de productie;
  • 17% is het totaal aan export van de chemische industrie van de hele Nederlandse economie.

Het streefbeeld van de nabije toekomst

De overheid heeft een duidelijk beeld van de status die de chemische industrie in Nederland zal hebben in 2030. Deze cijfers zijn gepubliceerd en zien er als volgt uit:

  • Een omzet van 97 miljard euro;
  • 76.000 banen in deze industrie;
  • 15% biobased en 10% gerecyclede grondstoffen

Veiligheid staat voorop bij de chemische industrie

In de toekomst moet het er dus allemaal nog rooskleuriger uitzien voor de chemische industrie. Vanuit de overheid zijn er ambities uitgesproken dat de Nederlandse chemische industrie in 2030 de meest veilige van de wereld moet zijn. Er moet voortdurend aandacht zijn voor veiligheid omdat er veel met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. In Nederland liggen de industriegebieden dichtbij plekken waar mensen wonen, en dat brengt risico’s met zich mee. De samenwerking tussen industrie, overheid en wetenschap is al volop aan de gang, onder de noemer ‘Safety Delta Nederland’. Er komen onder andere proeftuinen waar wordt geëxperimenteerd met veiligheid-verbeterende innovaties.

Het belang van duurzaamheid

Naast het feit dat er op vol wordt ingezet op de veiligheid van de chemische industrie in Nederland, is ook duurzaamheid een belangrijk onderwerp in de toekomst. Er wordt dan ook ingezet op een CO2 arme industrie, hoewel een chemische industrie zonder fossiele grondstoffen en energie niet mogelijk is. Toch werken overheid en wetenschap ook op dit gebied samen met de focus op de klimaatverandering.