GEO Intelligence

Wat is GEO Intelligence?

GEO Intelligence is een term die de laatste jaren steeds vaker gebruikt wordt, ook in de Business Intelligence. GEO Intelligence is de toepassing en analyse van beeldmateriaal en geografische informatie om kenmerken en geografisch gerefereerde activiteiten op aarde te beschrijven, te beoordelen en visueel weer te geven. Dit is dus een opkomend gebruik van technologie dat kritische informatie en analytische striktheid met zich meebrengt. GEO Intelligence kan een beslissende doorslag geven op het gebied van veiligheid, verdediging of bedrijfsinformatie. GEO Intelligence gaat hiermee nog een stap verder dan GIS (Geografisch Informatie Systeem). GEO Intelligence wordt onder andere gebruikt in het milieu, veiligheid, verkeer, vervoer, economie en defensie.

De voordelen van GEO Intelligence voor jou

Ook in de chemische industrie wordt gebruikt gemaakt van GEO Intelligence. De data wordt gevisualiseerd en kan zo beter in beeld worden gebracht. Dankzij GEO Intelligence kan informatie over geografische objecten met elkaar in verband gebracht worden. Er kan dus een analyse gemaakt worden van een milieufactor en de effecten hiervan. Als consument kun je er dus vanuit gaan dat de grote chemiebedrijven gevolgen analyseren. Er zijn chemieparken die zich dichtbij de bewoonde wereld bevinden, en dus een risico vormen voor de bewoners. Dankzij GEO Intelligence wordt dit goed in de gaten gehouden.